Zajęcia pracowniane z przedmiotu Systemy Operacyjne (I semestr roku akademickiego 2018/2019).