Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów komputerowych poprzez nabycie wiedzy z zakresu algorytmiki i inteligencji obliczeniowej oraz podniesienie umiejętności programistycznych.