LO PB Algorytmy
Krzysztof Ostrowski

LO PB Algorytmy

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów komputerowych poprzez nabycie wiedzy z zakresu algorytmiki i inteligencji obliczeniowej oraz podniesienie umiejętności programistycznych.