Seminarium dyplomowe 2 (MS1, sem. 7)
Małgorzata Wyrwas

Seminarium dyplomowe 2 (MS1, sem. 7)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami przygotowywania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz kontrola postępów i pomoc w realizacji prac dyplomowych przez poszczególnych uczestników seminarium.

Seminarium dyplomowe 1 (kierunek: matematyka stosowana (MS1), sem. 6, )
Małgorzata Wyrwas

Seminarium dyplomowe 1 (kierunek: matematyka stosowana (MS1), sem. 6, )

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami przygotowywania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz kontrola postępów i pomoc w realizacji prac dyplomowych przez poszczególnych uczestników seminarium.