Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami przygotowywania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz kontrola postępów i pomoc w realizacji prac dyplomowych przez poszczególnych uczestników seminarium.